Hva er refinansiering av lån og gjeld uten sikkerhet

Det kan være mange årsaker til at du har havnet i en situasjon der du ser en løsning i refinansiering. Dette kan dreie seg om en uforutsett permittering på jobben eller langvarig sykdom som gjør at du har gått ned i lønn. Eller at du har gjennomgått et samlivsbrudd og dermed fått høyere utgifter enn tidligere.

Dette kan gjøre at du er i ferd med eller allerede har mistet kontrollen over egen økonomi. Da er det en god løsning å refinansiere før situasjonen forverrer seg. I denne artikkelen har vi samlet ti gode råd til deg som ønsker å refinansiere lån.

Hva er refinansiering?

Når vi snakker om refinansiering, snakker vi om den prosessen som skjer når du tar eksisterende gjeld og erstatter den med et nytt, og ofte større lån. Hensikten bak å gjøre dette er å forbedre lånebetingelsene du har hatt til nå. Lånebetingelsene det kan dreie seg om er blant annet å få senket rentekostnadene og forlenge lånenes løpetid.

Formålet med å samle gjelden er først og fremst for at du skal kunne gjenvinne kontrollen over egen økonomi. Et resultat av det er også at du vil med all sannsynlighet få et rimeligere gjeldsforløp ettersom rentene senkes.

Det gjør igjen at du vil ha mer penger til å bruke til blant annet å betale ned lånet ditt. På denne måten blir du også gitt muligheten til å innfri lånet raskere enn du ville i utgangspunktet. Med refinansiering ligger mulighetene til rette for at du kan få en mer oversiktlig og håndterbar økonomisk situasjon.

Hvilke lån lønner det seg å refinansiere?

Dersom du har dyre lån med høy rente, kan det i mange tilfeller være lurt å se på muligheter for å refinansiere disse. Dette kan være snakk om lån som for eksempel smålån eller kredittkort. Smålån er i tillegg kjent for å ha svært kort nedbetalingstid, noe som gjør at de månedlige avdragene ofte er høye.

Refinansierer du slike lån vil du få senket rentekostnadene dine og de månedlige avdragene. I tillegg vil du bare ha et lån å forholde deg til, fremfor flere. Det gjenskaper god kontroll og oversikt over egen økonomi

Lån som tradisjonelt har lav rente, som for eksempel studielån eller boliglån, er lån du bør forsøke å holde unna refinansiering. Dette fordi de har såpass lav rente fra før av. Det kan likevel være gunstig, om du for eksempel ønsker å bruke boliglånet som sikkerhet for en refinansiering.

Du kan også velge å flytte lånet ditt for å få en bedre rente og andre betingelser. Bare pass på at refinansieringen faktisk fører til bedre betingelser.

Refinansiering med sikkerhet

Når du skal søke om refinansiering gjennom sikkerhet i for eksempel bolig må du først og fremst finne ut av hvilken verdi boligen din har. Dersom det er en stund siden du har hatt en verdivurdering på boligen, bør du foreta en ny en. Det kan godt være at boligen har økt i verdi og dette vil kunne ha en betydning for hvor mye av gjelden din du kan refinansiere. Dette handler om at banken kan låne deg opptil 85% av boligens verdi. De resterende 15% må du selv være eier av. Har du betalt ned en del på boligen din, vil du mest sannsynlig eie mer enn 15%. Verdien av prosentene som du eier utover 15% vil være det du kan søke om å øke boliglånet ditt med.

Banken trenger oversikt

Deretter må banken ha en oversikt over hvilke lån du ønsker å refinansiere og den opprinnelige løpetiden på disse lånene. Når banken har dette, vil banken kunne foreta en vurdering av din økonomiske situasjon. Du vil få svar svært raskt og innen kort tid vil lånene dine bli innfridd. Dette gjør banken for deg.

Merk at med en refinansiering med sikkerhet i bolig eller annen verdi, vil lånets renter kunne øke noe. Rentene vil uansett ikke komme opp i en sats som kan måle seg med hva du hadde fra før. Du vil med andre ord kunne spare penger på å refinansiere gjennom å øke for eksempel boliglånet.

Refinansiering uten sikkerhet

Dersom du ikke har mulighet til å stille sikkerhet for et refinansieringslån kan du likevel få refinansiert dyr gjeld. Dette gjør du gjennom et forbrukslån. Det kan kanskje virke rart å velge å refinansiere dyr gjeld med et lån som er kjent for å være blant de dyreste. Et forbrukslån vil kunne lønne seg, spesielt når det er tiltenkt for å kunne refinansiere. Ett lån er, med kun en rente og sine omkostninger, ett bedre lån enn mange lån som har det samme.

Krav til deg som skal søke

 • Du må være fylt minst 18 år. Noen banker kan imidlertid kreve at du er eldre, gjerne mellom 20-25 år. Sørg derfor for at du leser gjennom betingelsene for det aktuelle lånet du ønsker å slå til på.
 • Du må ha fast inntekt. Årsinntekten din bør ligge på mellom 100 000 – 250 000 kroner som et minimum.
 • Du kan ikke være registrert med betalingsanmerkning for å søke om et lån uten sikkerhet. I slike tilfeller kan banken avslå søknaden din eller kreve at du stiller sikkerhet for lånet.
 • Du må være bosatt i Norge eller være norsk statsborger.

I tillegg til disse kravene må du også ha en tilfredsstillende kredittscore som banken regner ut etter å ha gjort en kredittsjekk av deg. Opplysningene som kredittscoren bygger på er innhentet fra skattemyndighetene og gjeldsregisteret. Kredittscoren forteller banken i hvilken grad du og din økonomi kan utgjøre en risiko for lånet eller ikke. Lav kredittscore betyr høy risiko. Høy kredittscore betyr lav risiko.

Søke om refinansiering med betalingsanmerkning

Dersom du har havnet i en situasjon der du har fått registeret en eller flere betalingsanmerkninger på deg, gjør dette låneprosessen noe mer komplisert. At prosessen er noe mer komplisert er ikke synonymt med at det er umulig. Det finnes mange banker på markedet som er spesialiserte på å hjelpe deg som har havnet i økonomisk ubalanse. Deres ønske er å hjelpe deg tilbake på rett kjøl.

Det første du må gjøre er å ta kontakt med banken. Sørg for å snakke med banken om hva som er grunnen til at du har havnet i den situasjonen du har havnet i. Deretter må du skaffe deg en oversikt over all gjeld du har. Dersom du har mistet oversikten over dette kan du ta kontakt med gjeldsregisteret. Videre må du legge ved dokumentasjon som viser all inntekt du har. Dette kan for eksempel være:

 • Lønn, trygd eller pensjon
 • Bidrag
 • Skattepenger eller feriepenger
 • Eventuelle leieinntekter
 • Stipend
 • Arv

Når du har dette på plass kan banken vurdere søknaden din og situasjonen din. Det er viktig at du som lånetaker viser banken at du har et ønske om å endre situasjonen din. Sørg derfor for at du har en plan selv også når du snakker med banken.

Tips til deg som skal refinansiere lån

 1. Skaff deg en oversikt over gjelden din
 2. Snakk med banken før situasjonen blir forverret
 3. Ett lån er bedre enn mange små, samle derfor flere lån i ett
 4. Har du mulighet til å refinansiere i boliglånet ditt, er dette svært gunstig
 5. Gjør en verdivurdering av boligen din
 6. Dokumenter all inntekt
 7. Oppfyll kravene for å kunne søke
 8. Slett unødvendig gjeld gjennom refinansiering
 9. Betal ned det nye refinansieringslånet så raskt som mulig
 10. Husk at du kan påvirke kredittscoren din selv